ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

 


   การสมัครนักศึกษาใหม่ ทางไปรษณีย์ 1 ปีการศึกษา 2564 (ส่วนกลาง) 
   ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564 


การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ


 

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการขอจบการศึกษา