ชีวิตในรั้วรามฯ ของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
RU Road Show
จบ ม. 3 ก็เรียนรามฯ ได้

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง ภาค 2/2559