ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ 

หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร

บริการตรวจสอบวุฒิบัตร

               นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป นักศึกษาที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ และนักศึกษาขอ Transripts สามารถขอดูผลการตรวจสอบวุฒิบัตร
ที่ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ด้วยตนเอง (ในวัน - เวลาราชการ) ดังนี้
               
               1. สอบถามทางโทรศัพท์  02-310-8000 ต่อ 4832 หรือ 099-459-8056

               2. สอบถามทางระบ E-mail ของหน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
               3. สอบถามทาง ID Line 0994598056 
               4. สอบถามที่อาคาร สวป. ชั้น 3 หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร ตรงป้ายหมายเลข 4 บริการตรวจสอบวุฒิบัตร

 

** ถ้าในกรณีที่ยังไม่ได้ตรวจสอบวุฒิบัตร ***

               1. ให้นักศึกษานำสำเนาวุฒิบัตรที่ใช้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพร้อใบเปลียนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อมแจ้งรหัสนักศึกษา นำมายืนติดต่อที่อาคาร สวป. ชั้น 3 หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร ตรงป้ายหมายเลข 4 บริการตรวจสอบวุฒิบัตร
               2. SCAN สำเนาวุฒิบัตรที่ใช้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาพร้อมใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อมแจ้งรหัสนักศึกษา ส่งมาให้ทาง ID Line หรือ E-mail