ประกาศใหม่

ขณะนี้ยังไม่มีประกาศ 

รายชื่อกรรมการคุมสอบ


       
กลุ่มไลน์ : กรรมการคุมสอบออนไลน์ รอบ 2 (กรุณาเข้าร่วม)
https://line.me/R/ti/g/l6F72Bc1Yc
           
 
แนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบออนไลน์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
1. กรรมการควบคุมการสอบทุกคนจะต้องมี rumail (@rumail.ru.ac.th)
ซึ่งไม่ใช่ Email (@ru.ac.th ที่ใช้เข้า ru portfolio เงินเดือน) กรรมการคุมสอบต้องสมัคร
*** ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
2.กรรมการควบคุมการสอบทุกคนจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
ข้อมูลกรรมการคุมสอบออนไลน์ ภาค 2/63 รอบที่ 2  
***กรุณากรอกข้อมูลกรรมการคุมสอบ คลิกที่นี่ ***  หรือ QR Code
      
*** ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
 
3. กรรมการควบคุมการสอบทุกคนตามรายชื่อที่ปรากฏนี้ (ตรวจสอบรายชื่อ) 
จะต้องมารับบัญชีรายชื่อนักศึกษาตามกระบวนวิชาและช่วงรหัสนักศึกษาที่รับผิดชอบ
*ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ที่บริเวณเคาน์เตอร์ อาคาร สวป. ชั้น 6
(สามารถให้ตัวแทนของหน่วยงานมารับแทนได้)