ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินรับสมัคร

  • ขณะนี้ ยังไม่เปิดการรับสมัคร 

ปฎิทิน เพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา

  • ประกาศ มร. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา (นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย) ภาคฤดูร้อน/2562 
  • ประกาศ มร. บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา (นักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์) ภาคฤดูร้อน/2562