ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

ตารางเรียน มร.30 (ส่วนกลาง)

 

ตารางสอบซ่อม (ส่วนกลาง)

 

ตารางบรรยายดาวเทียม (ส่วนภูมิภาค)


ตารางถ่ายทอดการบรรยาย โดย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา