ประกาศใหม่

  • สำหรับอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศ สวป." จาก แถบด้านขวา" >>
    ----------------------------------------
  • สำหรับอ่านบน Smart Phone หรือ Tablet ให้เลือกอ่าน "ข่าวประกาศจาก สวป." โดยเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง V
 

รายชื่อนักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษา ปี พ.ศ. 2564

รายชื่อนักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษา ปี พ.ศ. 2563

รายชื่อนักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษา ปี พ.ศ. 2561

รายชื่อนักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษา ปี พ.ศ. 2560

รายชื่อนักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษา ปี พ.ศ. 2559