แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรหัสโคโรนา 2019

หรือ คลิ๊กดูที่ >> ประกาศ มร.​ เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรหัสโคโรนา 2019