แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาการบริการ ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขอความร่วมมือมือจากนักศึกษาร่วมตอบแบบสอบถาม 

คลิกตอบแบบสอบถาม 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง ขยายเวลาการชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตล่าช้า

หรือ คลิ๊กดูที่ >> ประกาศ มร.​ เรื่องแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 9)